One neutral day

สวัสดีเดือนเมษายนที่กำลังจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2559 ทางผู้เขียนต้องขออภัยผู้อ่าน ที่ห่างหายไปเกือบสองเดือน อันเนื่องมาจากการจมลงไปกับสิ่งที่สัมผัสในชีวิตประจำวัน และทำให้จิตใจไม่ปลอดโปร่งพอที่จะเขียนสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน นอกจากเดือนที่แล้วที่ผ่านไปอย่างเงียบเฉยแล้ว เดือนนี้กลับเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เราไม่สามารถเขียนอะไรลงมาได้ กลายเป็นต้องหยิบข้อความที่ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มารีไซเคิลในที่นี้ และเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่เรากำลังมองถึงการเปลี่ยนแปลงในที่แห่งนี้ โดยที่เราก็หวังว่าเราจะพบคำตอบมันในไม่ช้า…ขอบคุณผู้อ่านที่ได้(หลง/แวะ)เข้ามาค่ะ One Neutral Day ความว่างเปล่า …..เมื่อได้สัมผัสกับความว่างเปล่าทำให้รู้ว่า ไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นยังไง เหนือสุขเหนือทุกข์มันเป็นอย่างไร …..เมื่อได้สัมผัสกับการไม่ให้ค่าในสิ่งต่างๆ ทำให้รู้ว่า ทุกวันนี้ เราถูกล้างสมองเรื่อง “ค่า” โดยเริ่มจากการให้ความหมาย เช่น ถ้าคิดถึงเรื่องความหรูหรา คุณจะคิดถึง……. ถ้าคิดถึงความสงบ คุณจะคิดถึง……… และเมื่อการให้ค่าหมดไป ความหมายแม้จะยังคงเหลืออยู่ตามที่ได้เติบโตมาก็จะเริ่มไร้ความหมายลงไปเรื่อยๆ และจะไม่เป็นทาสกับสิ่งต่างๆที่คนกำหนดขึ้นมาเอง ไม่เป็นทาสอารมณ์ ตัณหา กิเลส ต่างๆ ……เมื่อสัมผัสกับอาการป่วยไข้ ที่ไม่ได้สัมผัสมาเป็นปี…เหมือนได้กลับสู่พื้นดินอีกครั้ง พื้นดินที่บ่งบอกว่า เราเพียงขออยู่อาศัยร่างกายนี้เท่านั้น….และขันธ์นี้ก็เสื่อมสลายไปด้วยตัวมันเอง เราไป control อะไรมันไม่ได้ ……เมื่อสัมผัสกับความถ่อมตนของธรรมชาติ….แม้ธรรมชาติจะยิ่งใหญ่สักเพียงใด แต่ไม่เคยโอ้อวดตนเอง ธรรมชาติรังสรรค์สิ่งต่างๆของมันเอง และไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ แต่เป็นการรังสรรค์เพื่อปรับสมดุลให้กับธรรมชาติเอง ความยิ่งใหญ่ของมันไม่สามารถวัดได้ และไม่มีมนุษย์ผู้ใดเทียบเท่าได้เช่นกัน …… เมื่อได้สัมผัสกับทรัพย์…เราได้เข้าใจว่าความกังวลที่เกิดจากทรัพย์นั้นเป็นทุกข์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นอาการหวงแหน หรือ จะเป็นอาการ’อยากได้’ ‘อยากซื้อ’…

Live to learn, Learn to live

How many times have we made mistakes?  No matter how huge the problem was, with or without purposes, the life still goes on. Indeed, the forgiveness and letting go abilities were born  within us. However, we might forget how to use them when the time comes. How many times that life has filled with joy? From your…

Life is a dream…

” We all have different amount of time in life… someone might live more than 36,500 days… but most are not. We are travelling in time and places… Live like the earth’s tourist that we’ll leave one day. Live without fears or worries… as things will then pass.. Live and learn to awake from the dream…

It’s nothing more but less (rest)!

Hi ya’ll, I need to admit that the October’s post is more difficult than I thought, I always get stuck when I have to write a specific topic especially in what I promised the reader. My thought went so complicated when the simplicity should take place. Well, well….. why not start now? According to the…

How to stay balance between work and your health? 

My work & body I’ve recently busy with the work, which I do really enjoy all the process and progress. In each day, I was excited to discover new things to learn, new people to meet, or even new content I need to work on. However, these new stuffs affect my health and body. ♣ Here…

Social Acceptance | Self Acceptance

Hi! August.. The topic in this month is about the “self-acceptance” that I experienced in the form of “relationship” Well, I would like to start with a very simple but important question, • How many persons that you can truly be yourself with?  As the society today seems to ignore this issue. It becomes a norm when seeing people wearing…

Talk less and listen more!

In the previous month, other than starting my new role as “researcher”, I also reunited my  secondary school friends. The word “Socialize” came back to me again this time. • I created the “Group Line” to start the conversation. Oh! how quiet It was! I was nervous as I expected the fun and loud group chat. However, I decided…

Tham-ma-chat | Nature

พลังของธรรมชาติ เป็นพลังที่ไม่สามารถต้านทานหรือควบคุมได้ เป็นพลัง ที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เป็นพลังที่ไร้ซึ่งตัวตน เป็นพลังที่บริสุทธิ์ บางครั้ง เราก็ลืมตัวเพราะมัวแต่ไปควบคุมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามค่านิยมที่ใจอยาก หลายครั้งที่เราหลงใหลไปกับสิ่งที่เราตั้งค่ามันขึ้นมาเอง และอีกนับไม่ถ้วน ที่เราปลุกปั้นความคิดความรู้สึกให้เกินเลยไปจากความเป็นจริง ผลที่ได้เหล่านั้นคือความวกวนที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง และเกิดความอยากที่จะหลุดพ้นออกจากมัน ยิ่งทำยิ่งมัด ยิ่งอยากยิ่งเพิ่มความทุกข์… หากสิ่งที่เราคิดว่าไร้ซึ่งคุณค่า กลับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงโคจรทั้งหลาย คือการปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยตัวของมันเองตามธรรมชาติ สละความกลัว สละการให้ค่า สละความคิดเห็นทิฏฐิมานะทั้งหลาย สละความหลง สละตัวตน สละความอยาก สิ่งเหล่านี้ง่ายต่อความเข้าใจ แต่ไม่ถึงใจ ปล่อยไม่เป็น คลายไม่เป็น ต่อเมื่อวาระเมื่อใดก็เมื่อนั้น เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

~ G I V E ~

Hi! all…. April is a month that I’ve finally turned 31! Wishing myself to enjoy my 30s before 40s is reaching me. • Whatsoever, no matter how old I am, I cannot escape the life lesson that often comes visit me for the whole time. And here is another lesson of the month! • Few…

“Itself” not “Myself”

There are a lot of people who are facing insomnia. Here is one of the answers that might solve the situation of trapping inside yourself.

How to let go of the future thought?

Hi everyone, In the previous post, I have written the topic of how to let go of the past.. Today, I am going to move on and replace the past by the future. • It is such a normal thing when the stage of life begin to shift from one to another, I feel the…