อิสระ

“เมื่อเราหยุดเปรียบเทียบ เราจะใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นไปตามจังหวะของเราเอง” krishnamurti ในขณะที่คนเริ่มหันมาสนใจกับค่าของ’เวลา’มากกว่า’เงิน’ และหันมาเน้นการใช้ ‘เวลา’ มากกว่า ‘ใช้เงิน’ จนดูเหมือนว่าเวลาจะกลายเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณและพลังงานที่เราใช้ไปในแต่ละวัน..ความหมายของการใช้ชีวิตเริ่มกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาสิ่งที่มีความหมายหรือมีค่าต่อตัวเอง คำถามเป็นมากกว่าการค้นหาว่าตัวเองชอบ/ไม่ชอบอะไร แต่มันลึกลงไปถึงการให้คุณค่าว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้เราให้คุณค่าและเวลากับอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นตัวเลือกและการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวินาที นาที ชั่วโมงหรือวันและรวมกันเป็นวิถีที่เราเลือกเดินเอง เราจะเดินทางไหนอย่างไรไม่มีอะไรผิดหรือถูก…เมื่อเรามองเห็นว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรอย่างแท้จริง…มันไม่มีอะไรผิดหากตั้งใจจะหาเงินเยอะๆมาเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ดีมีสุข ได้เห็นรอยยิ้มจากความสบายเหล่านั้น …หรือจะใช้ชีวิตแบบสมถะง่ายๆ อยู่บ้านดิน ปลูกผักกินเอง…หากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราได้เลือกและตัดสินใจที่จะทำมันแล้วและเมื่อเราได้ทำแล้วเราไม่เสียใจที่ได้ทำมันไป หากเราคิดรอบคอบ รอบด้านแล้ว…หากเราเข้าใจว่าเราอาจสูญเสียอะไรบางอย่างไปและพร้อมแลกเปลี่ยนมัน…..​และหากผลที่ได้รับมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็ยังไม่เสียใจที่ได้ทำมัน……​แสดงว่า เราให้คุณค่าและเดินในวิถีที่เต็มไปด้วยอิสระอย่างแท้จริง การวางใจและเชื่อมั่นในวิถีที่เราเดิน…​จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด..​ระหว่างความยากลำบาก..ระหว่างความเสี่ยงที่จะต้องเจอ..เมื่อไรที่เราหมดความขัดแย้งในตัวเอง และร่วมใช้ชีวิตในวิถีนี้อย่างแท้จริง….มันก็จะเป็นไปของมันเอง เราก็จะทำไปของเราเอง…​และเมื่อเราหยุดการเปรียบเทียบ เราก็จะมีความสุขกับจังหวะของเราเอง ขอเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามที่กำลังสับสนในสิ่งที่กำลังทำหรือเกิดความขัดแย้งในตัวเองและสถานการณ์…..​คำตอบมักมีมากกว่า 1 เสมอ The 2th

It’s nothing more but less (rest)!

Hi ya’ll, I need to admit that the October’s post is more difficult than I thought, I always get stuck when I have to write a specific topic especially in what I promised the reader. My thought went so complicated when the simplicity should take place. Well, well….. why not start now? According to the…

How to stay balance between work and your health? 

My work & body I’ve recently busy with the work, which I do really enjoy all the process and progress. In each day, I was excited to discover new things to learn, new people to meet, or even new content I need to work on. However, these new stuffs affect my health and body. ♣ Here…

Social Acceptance | Self Acceptance

Hi! August.. The topic in this month is about the “self-acceptance” that I experienced in the form of “relationship” Well, I would like to start with a very simple but important question, • How many persons that you can truly be yourself with?  As the society today seems to ignore this issue. It becomes a norm when seeing people wearing…

Talk less and listen more!

In the previous month, other than starting my new role as “researcher”, I also reunited my  secondary school friends. The word “Socialize” came back to me again this time. • I created the “Group Line” to start the conversation. Oh! how quiet It was! I was nervous as I expected the fun and loud group chat. However, I decided…

How to work happily?

I’ve finally have a chance to get to know how salary man feel? The pressure of work loads with deadlines. Everything seems so important that can’t be missed. The worry of boss’s comments…. Etc. Well,  I’ve started new job in a new workplace last couple of weeks. It was my first time to have an…