เชื่อม | Connect

on

ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
สิ่งต่างๆล้วนเชื่อมโยงถึงกัน
หนึ่งอย่างเชื่อมอีกหนึ่งกลายเป็นเหตุการณ์
ไม่ต่างจาก คำต่อกับอีกคำ กลายเป็นประโยคที่มีความหมาย

สิ่งที่กระทบเข้ามาจากภายนอก
มักส่งผลโดยตรงไปยังภายใน
ทั้งรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง
การตอบสนองอาจแปรเปลี่ยนเป็นอารมณ์ ความคิด
หรือความเคยชินจากเชื้อนิสัยของตน

ลองพักจากสิ่งที่กังวลสักนาที
ถอยจากตัวตน
ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติ
ฟังโดยไร้การตัดสิน
คลายใจโดยไร้ความกลัว

ห้วงของเวลาหนึ่ง
เชื่อมต่อกับจักรวาล
ไม่มีคำว่าภายในภายนอก
ไม่มีตัวเองหรือผู้อื่น
ไร้ซึ่งขอบเขต
ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน


เดอะทูธ (The 2th)

Advertisement

Share your thoughts with us!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s