China Town’s Explore | January 2012

Location: เยาวราช • Yaowarach (China Town)

I am looking at these pictures and thinking of the way to express my sense of working here…
The theme seems to be easy enough in only one word ” Traveller”  and another word of ” Fashion”
I was thinking back to the magazine like Vogue,Madison, Elle, …etc and ‘kinda’ get the idea of fashion…
But to be the traveller.. is not only the model… it relates to the circumstance around as well..

Walking through Chinatown is actually my first time ever!!
And don’t ask…. Yes, I am Thai… I was born in Bangkok and live here long enough until now….
But NO! … I only come to Chinatown when I wanna find something for dinner..or shopping in Sumpeng!

It is such a fortunate when we’ve got two navigator persons in our team…
And I wanna say thank you for a million times for their information!
Although we’ve set the concept, we were sometimes walk aimlessly just to get an idea..
Some people might call this kind of work as “Artist”!!!
I would rather say, it is all about simultaneous creativities which has no limit of the process..
On the other hand, this will be easier if we at least plan more than this…
Just to prevent the missing of some great shots in a certain point of place and time!

–The 2th–

หลังจากที่ลงภาพพวกนี้แล้ว ก็ได้แต่นั่งมอง..​แล้วคิดว่าจะบรรยายการทำงานออกมายังไงดี!?
เราคิดคอนเซปท์ง่ายๆกับชุดนี้ด้วยคำสองคำ คือ “นักท่องเที่ยว” กับ “แฟชั่น”
มันทำให้ลองนึกกลับไปมองแนวพวกหนังสือแฟชั่นทั้งหลายอย่างเช่น Vogue, Madison, Elle, ฯลฯ
ซึ่งก็ “พอจะ” เข้าใจในมุมมองบางส่วนในการถ่ายแบบในสถานที่อย่างนี้..
ส่วนไอ่คำว่านักท่องเที่ยว เมื่อเอามาใช้ด้วยกันแล้ว ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ นางแบบ อย่างเดียว
แต่มันกลายเป็นการบวกลบคุณหารความลงตัวของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและแบบ…​ไปโดยปริยาย

นับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเยาวราช และเดินอย่างจริงๆจังๆ ทั้งๆที่ก็เป็นคนไทย เกิดและใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมาจนบัดนี้…​
แต่การมาเยาวราช ..​เป็นสิ่งที่บอกได้ว่ามีโอกาสน้อยเต็มที ถ้าไม่ใช่เพื่อมาหาร้านนั่งกินตอนเย็นแล้ว
ก็มีแต่ช๊อบปิ้งในสำเพ็งแล้ว อย่าหวังเลยว่าสองเท้าจะได้มาเหยียบที่นี่….(เพราะมันไกลบ้านซะจริง)​

ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่มีทีมงานสองคน..ได้มาสำรวจเส้นทางกันก่อนแล้ว
จนเรียกได้ว่าทะลุปรุโปร่งพอสมควรและสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไร
จนอยากจะเอ่ยขอบคุณสักล้านครั้งสำหรับเป็นแผนที่ให้พวกเรา 😀
การเดินในรอบนี้..​ถึงแม้ว่าจะได้วางคอนเซปท์กันไว้แล้ว แต่ก็ไม่วายเดินหาไอเดียกันบ้าง..
จนบางคนอาจจะเรียกการทำงานอย่างนี้ว่า “ติสท์”
แต่ถ้ามองจริงๆแล้ว มันคือการทำงานที่ให้มันมีความสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่โดย
ไม่ต้องไปกำหนดกะเกณฑ์มันไว้เยอะจนเกินไป..​ซึ่งเอาจริงๆก็เรียกว่า “เนียนๆ” ซะมากกว่า…
แต่ไหนๆก็ไหนๆ …​รอบหน้าวางแผนเรื่องเวลากับสถานที่ไว้สักหน่อยอาจจะทำให้อะไรๆง่ายขึ้นกว่าเดิม
และที่สำคัญ จะได้ไม่ต้องมาพลาดช๊อตเด็ดๆที่ มันด๊ันนนนเกิดขึ้นเฉพาะเวลาตรงนั้นซะด้วยสิ!!!!

— เดอะ ทูธ —

Advertisement

One Comment Add yours

  1. :P says:

    โอ๊ะ รูปใหญ่แล้วนี่นา…:)

Share your thoughts with us!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s