Pixxa | Paper | Passion


พิกซาร์| เพเปอร์|แพชชั่น

“ถ้าการ สัมผัส เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ในการแสดงออกความรัก

Pixxa|Paper| Passion
ก็คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบอกรัก ใครสักคน”

— เดอะ ทูธ–

**********************************************************************************

Pixxa|Paper|Passion

“If touching is the best way to express love,
Pixxa|Paper|Passionwill be the best way to say how much we love someone”

— The 2th–

****************************

สมัยวัยประถม เรามักจะสงสัยในหมู่เพื่อนเราว่าโตขึ้นใครจะทำอาชีพอะไร..​                                  Back in childhood, the common question like
และก็เคยเดาไปต่างๆนานา จากวิชาที่พวกเขาถนัด …​                                                                  “What are you gonna be when you grow up?” were set in our minds
แต่หลังจากที่ห่างหายกันไปแล้ว                                                                                                     And yes, we answered from what we could guess from our favorite
ก็ลืมเลือนไปและไม่เคยคิดจะหาคำตอบอีกเลย..​                                                                            subjects and never ever find out the answer since then..

จนกระทั่ง ๑๕ ปีต่อมา                                                                                                                      Not until 15 years later..
คำตอบได้แทรกตัวเข้ามาในช่องว่างระหว่างเวลา                                                                          The answer shows itself  through the space of time
และสาวคนนี้ก็เป็น หนึ่งในคำตอบ ที่เราไม่สามารถจะเดาได้ถูก                                                     And this lady is one among friends that I couldn’t guess it right!

รัตนา  เตชมณีวงศ์ หรือเรียกเธอง่ายๆว่า “พริก”                                                                             Rattana  Taechamaneewong or call her shortly; “Pix”

เพื่อนคนนี้..​มีอะไรบางอย่างที่พิเศษอยู่ในตัว                                                                                  This person has something unique that grab my attention
ไม่ว่าจะเป็นความรักในสิ่งที่เธอทำ                                                                                                 Not only her passion in career or unlimited creativities..
ความคิดสร้างสรรค์ที่ออกมาไม่หยุดยั้ง                                                                                        But also the happiness that she sent to people…
หรือ ความสุขที่เธอส่งไปให้คนหลายๆคนในแต่ละวัน

เธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านกระดาษ โดยเริ่มต้นจาก คอลลาจ (Collage)                                She started her experience in paper from making collage
แล้วก็มาหลงรักการออกแบบการ์ดต่างๆ จนเลือกที่จะยึดเป็นอาชีพหลัก                                      and fell in love with papercraft until she decided to do as
โดย ณ ขณะนี้ เป็นนักออกแบบให้ที่ร้าน Paper Mac Scrapbook”                                            her career at “Paper Mac Scrapbook”
ระยะเวลากว่า ๔ ปีในการบ่มเพาะความชำนาญนานพอ                                                                 The time for more than 4 years  gives her enough skill to make-
ที่จะทำให้ผลงานของเธอถูกนำไปใช้เป็นของขวัญพิเศษในระดับประเทศ                                       special present for important people in national level…
และยังได้มีโอกาสทำถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                             Also the opportunity to offer her art work to HRH Princess
ซึ่งท่านทรงนำไปใช้เป็นปกหนังสืออีกด้วย                                                                                     MahaChakri Sirindhorn which is chosen as the book’s coverage.

นอกจากนี้ เธอยังได้เปิดสอนศิลปะให้กับเด็กโดยใช้ชื่อว่า “บ้านสอนศิลป์”                                   Furthermore, Pix save a space in her house to teach children
โดยได้จัดมุมในบ้านให้เป็นพื้นที่สำหรับคนรักศิลปะโดยเฉพาะ…​                                                  by set it as a place, called “Baan Sorn Sin” (Art Teaching’s House)
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่                                                                               For anyone whom interested, please feel free to contact

พริก: Pixxa|Paper|Passion                                                                                                    Pix: Pixxa|Paper| Passion
บ้านสอนศิลป์: 58/84 หมู่บ้านประภาทรัพย์ 3                                                                              Baan Sorn Sin: 58/84  Prapasup3 Village,
ถ. คู้บอน แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กทม.                                                                           Kubon Rd., Bangchan  Klongsamwa, Bkk. Thailand
โทร: +66 (0)819 091 766                                                                                                          Tel: +66 (0)819 091 766
อีเมลล์:  pixxel_niddle@hotmail.com                                                                                     E-mail:  pixxel_niddle@hotmail.com
Facebook:   Niddle Pix Tee’s                                                                                                 Facebook:   Niddle Pix Tee’s