Hands

Hand

ถ้าหากดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจของมนุษย์ไซร้
นิ้วมือก็คงเปรียบดั่งเป็นสมองของมนุษย์

ประโยคนี้แม้ได้ยินมาตั้งแต่โบราณกาล
แต่เราก็ไม่ปฎิเสธความอมตะของมัน

มือ
สิ่งมหัศจรรย์ของร่างกาย
เป็นทั้งสิ่งสรรค์สร้าง
เป็นทั้งผู้ทำลาย

หากมือได้ผลิตสิ่งใดที่สร้างแรงบันดาลใจและรอยยิ้มให้กับผู้คน
หากมือได้สร้างโลกใบใหม่ขึ้นในใจมนุษย์
นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งกระมังที่มันถูกวางอันดับให้เทียบเท่ากับสมองของเรา

—-เดอะ ทูธ—-