Flavors

Flavors

รสชาติง่ายๆไม่กี่รส
ถูกผสมผสาน ให้กลายเป็นสิ่งหลากหลายไม่รู้จบ
เปลี่ยนตัวเองมาเป็นส่วนเติมเต็มให้มนุษย์
จากความอิ่มให้เป็นความหิว
จากความเครียด ให้กลายเป็นรอยยิ้ม

มันถูกแทรกซ้อนเข้าร่วมไปกับชีวิตประจำวัน
กลายเป็นส่วนสำคัญ
กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนดั้นด้นค้นหา

ปริศนาของรสชาติ
มีเพียงสิ่งเดียว
คือความเรียบง่ายที่แฝงอยู่ในสีสัน
คือธรรมชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์
คือชีวิต ที่ขึ้นลงตามกลไก
คือ ความอ่อนไหว ที่แฝงอยู่ในจิตใจเราเอง

== เดอะ ทูธ==