อิสระ

“เมื่อเราหยุดเปรียบเทียบ เราจะใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นไปตามจังหวะของเราเอง”

krishnamurti

ในขณะที่คนเริ่มหันมาสนใจกับค่าของ’เวลา’มากกว่า’เงิน’ และหันมาเน้นการใช้ ‘เวลา’ มากกว่า ‘ใช้เงิน’ จนดูเหมือนว่าเวลาจะกลายเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณและพลังงานที่เราใช้ไปในแต่ละวัน..ความหมายของการใช้ชีวิตเริ่มกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาสิ่งที่มีความหมายหรือมีค่าต่อตัวเอง คำถามเป็นมากกว่าการค้นหาว่าตัวเองชอบ/ไม่ชอบอะไร แต่มันลึกลงไปถึงการให้คุณค่าว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้เราให้คุณค่าและเวลากับอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นตัวเลือกและการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวินาที นาที ชั่วโมงหรือวันและรวมกันเป็นวิถีที่เราเลือกเดินเอง

เราจะเดินทางไหนอย่างไรไม่มีอะไรผิดหรือถูก…เมื่อเรามองเห็นว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรอย่างแท้จริง…มันไม่มีอะไรผิดหากตั้งใจจะหาเงินเยอะๆมาเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ดีมีสุข ได้เห็นรอยยิ้มจากความสบายเหล่านั้น …หรือจะใช้ชีวิตแบบสมถะง่ายๆ อยู่บ้านดิน ปลูกผักกินเอง…หากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราได้เลือกและตัดสินใจที่จะทำมันแล้วและเมื่อเราได้ทำแล้วเราไม่เสียใจที่ได้ทำมันไป หากเราคิดรอบคอบ รอบด้านแล้ว…หากเราเข้าใจว่าเราอาจสูญเสียอะไรบางอย่างไปและพร้อมแลกเปลี่ยนมัน…..​และหากผลที่ได้รับมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็ยังไม่เสียใจที่ได้ทำมัน……​แสดงว่า เราให้คุณค่าและเดินในวิถีที่เต็มไปด้วยอิสระอย่างแท้จริง

การวางใจและเชื่อมั่นในวิถีที่เราเดิน…​จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด..​ระหว่างความยากลำบาก..ระหว่างความเสี่ยงที่จะต้องเจอ..เมื่อไรที่เราหมดความขัดแย้งในตัวเอง และร่วมใช้ชีวิตในวิถีนี้อย่างแท้จริง….มันก็จะเป็นไปของมันเอง เราก็จะทำไปของเราเอง…​และเมื่อเราหยุดการเปรียบเทียบ เราก็จะมีความสุขกับจังหวะของเราเอง

ขอเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามที่กำลังสับสนในสิ่งที่กำลังทำหรือเกิดความขัดแย้งในตัวเองและสถานการณ์…..​คำตอบมักมีมากกว่า 1 เสมอ

The 2th

Advertisement

Share your thoughts with us!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s