ปรับเปลี่ยน

king-01-01

เดือนตุลาคมกลายเป็นเดือนแห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยอีกครั้ง เราก็ยังคงเป็นเหมือนคนอื่นๆ ที่อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาไม่หยุดกับการจากไปของพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ท่านเป็นพระราชา พระโพธิสัตว์ และเป็น พ่อ เป็น ปู่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา บารมี และมีพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากที่เราหายจากอาการเศร้าโศกบ้างแล้ว เราก็กลับมาทบทวน ปรับปรุง เนื้อหาในเวบอีกครั้ง เพื่อให้เป็นประโยชน์ของผู้อ่านอย่างไม่มีสิ่งใดเจือปน เราได้ลบบางโพสต์ออก แม้มันจะเป็นเพียงโพสต์เดียวในเดือนนั้นๆก็ตาม เพราะมันอาจจะไปสร้างความหลงต่างๆให้ผู้อื่นคล้อยตามไปอย่างไม่ตั้งใจ

นับเป็นความโชคดีที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกับความธรรมชาติของจิตดั้งเดิม(ที่จริงๆแล้วก็อุปโลกน์ขึ้นมา) ได้เคยตื่นขึ้นจากความฝันอันขมุกขมัว และแจ้งประจักษ์ความจริงแห่งสุญญตา แต่ทั้งนี้ ความผิดเพี้ยนไปจากสิ่งดั้งเดิมมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรากลั่นกรองท่ามกลางโลกแห่งความวุ่นวาย ซึ่งเรายังคงมีสิ่งที่หลงยึดติดอยู่มานานอันเป็นผลมาจากปัจจัยเหตุเก่าผสมกับปัจจัยใหม่เจือปนเข้ามาด้วยกัน เราจึงต้องขออภัยและขออโหสิกรรมจากผู้อ่านมา ณ ที่นี้

ในการสร้างบล๊อคนี้ขึ้นมา เราเพียงแต่จะสื่อข้อความให้ตรงกับสัจธรรมความจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้นำมาใช้ท่ามกลางความเป็นอยู่ปกติ (เพราะเราก็เป็นหนึ่งในนั้น) เรามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกินเอื้อมหรือเข้าใจยาก แต่มันมีอยู่แล้วในทุกๆคนตั้งแต่เราเกิดมา ซึ่งอาจจะเห็นได้ชัดในเด็กทารก เพียงแต่เราอาจหลงลืมมันไปเนื่องจากค่านิยม สังคม ได้สร้างโลกแห่งสมมติต่างๆและสอนเราให้อยู่ในโลกสมมตินั้นๆให้จงได้

ทั้งนี้ เราจักกลั่นกรองให้ดีกว่าก่อน เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า มันจะไม่ชวนให้ผู้คนหลงใหลในสิ่งต่างๆ แต่จักชวนให้ปล่อยและสละในสิ่งที่เคยยึดติดออกไป โดยไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการทิ้งเกราะหนาๆ ตัวตน ทิ้งทิฏฐิ ทิ้งโลภะ ทิ้งโมหะ ทิ้งโกรธะ ทิ้งอารมณ์ ทิ้งจิต ทิ้งใจ ทิ้งกาย โดยดำเนินไปพร้อมๆกับการดำรงชีพ ประกอบกิจการงาน เลี้ยงดูลูกหลาน และอยู่ในโลกสมมติโดยไร้ทุกข์ไร้กังวลและความเดือดร้อนใดๆในการเป็นการอยู่ หวังว่า เราคงมีอธิวาสนาเพียงพอที่จะสื่อสัจธรรมออกไปได้อย่างเที่ยงตรงและเรียบง่ายต่อท่านทั้งหลาย

ข้อความในต่อๆไปจึงอาจเป็นไปได้ในเรื่องความดุดัน เถรตรงอยู่บ้างซึ่งต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ป.ล. สัจธรรมที่ว่านี้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันในทุกๆศาสนา เพราะมันคือความจริงที่เราเองก็ปฏิเสธมันไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่มีการกีดกัน แบ่งแยกใดๆ ทั้งสิ้นในบล๊อคแห่งนี้

ด้วยความเคารพผู้อ่านทุกท่าน

โอลีฟและเดอะฑูต (The 2th)

Advertisement

Share your thoughts with us!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s